سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

نعمت محمدنژاد – عضو پژوهشکده مطالعات توسعه اقتصادی اجتماعی دانشگاه رازی
سهراب دل انگیزان – استادیار دانشگاه رازی
علی فلاحتی – استادیار دانشگاه رازی

چکیده:

نقش بودجه در سرنوشت و اینده یک کشور تعیین کننده و مهم می باشد براین اساس بودجه ریزی برای تخصیص منابع محدود به نتایج مورد انتظار و کمک به توسعه اقتصادی عادلانه همواره مورد توجه همه دولتها بوده است درفرهنگ دینی نیز به داشتن برنامه صحیح اقتصادی در امور زندگی تاکید شده است مقام معظم رهبری نیز در اقدامی حکیمانه مدبرانه و هوشمندانه امسال را سال اصلاح الگوی مصرف نامگذاری کردند. از انجا کهدر بین نظامهای بودجه ریزی متداول و مطرح نظام بودجه ریزی عملیاتی در اکثر کشورهای توسعه یافته مورد نظر و تاکید می باشد و در کشور ما نیز درمواد قانونی برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به طور صریح به اجرای بودجه ریزی عملیاتی در کشور تاکید شده است دراین مقاله به روش توصیفی – تحلیلی و به کمک شیوه های کتابخانه ای به دنبال این هستیم که با تشریح الگوی بودجه ریزی عملیاتی با اسناد به شواهد و نشانگرهای بودجه ریزی عملیاتی نتایج حاصل از اجرای قوانین در خصوص بودجه ریزی عملیاتی درایران را ارزیابی نماییم.