سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مونا مزینانی – دانشجوی کارشناسی ارشد متالورژی، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دان
کامران دهقانی – دانشیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی چابک – دانشجوی کارشناسی ارشد متالورژی، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دان

چکیده:

اخیرا فرایند اغتشاشی اصطکاکی (FSP) ، به عنوان ابزاری موثر برای اصلاح ریزساختار و خواص مکانیکی ورق های فلزی شناخته شد ه است. در تحقیق حاضر، از یک ابزار بدون پین شامل یک شانه به قطر ۱۶ میلیمتر برای تولید ساختارهای نانو در سطح مس خالص، استفاده شده است. همچنین، تاثیر فرایند اغتشاشی اصطکاکی و پارامترهای آن (سرعت دورانی و پیشروی) بر ریزساختار و سختی مس خالص مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی مشخصه های ریزساختاری توسط روش های میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ الکترونی روبشی و میکروسکوپ نیروی اتمی و پراش پرتو ایکس مشخص شد که فرایند اغتشاشی اصطکاکی موجب ریز شدن دانه ها، همگن شدن ریزساختار و افزایش سختی مس خالص می شود. نتایج نشان می دهد با انجام فرایند اغتشاشی اصطکاکی روی سطح ورق مس خالص در سرعت دورانی ۱۶۰۰ دور بر دقیقه و سرعت پیشروی ۵۰ میلیمتر بر دقیقه، یک لایه نانوساختار با ضخامتی حدود ۵۰ میکرومتر و با اندازه دانه ۵۰ تا ۲۰۰ نانومتر به دست می آید که حدود سه برابر سخت تر از مس خالص است.