سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد حسین خانی سانیج – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد-دانشگاه یزد
سید صادق قاسمی بناد کوکی – استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی -دانشگاه یزد

چکیده:

فولاد AISI 4140 که عمدتا به شکل نرماله یا کوئنچ و تمپر مورد استفاده قرار می گیرد، علی رغم داشتن استحکام بالا از مقاومت به ضربه و داکتیلیتی نسبتا پایینی برخوردار است. در این پژوهش تاثیر عملیات حرارتی کوئنچ-تمپر معمولی و کوئنچ -تمپر دو مرحله ای بر ریز ساختار و خواص مکانیکی فولاد AISI 4140 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تستهای کشش، سختی سنجی و ضربه نشان داد که علی رغم ثابت ماندن سختی در طی عملیات حرارتی کوئنچ-تمپر دو مرحله ای، استحکام کششی، مقاومت به ضربه و انعطاف پذیری به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. این نتایج ناشی از ظریف تر شدن کریستالهای مارتنزیتی و کاهش دمای Ms می باشد که در اثر ریز شدن دانه های آستنیت اولیه در طی عملیات حرارتی دو مرحله ای تحقیق یافته است.