سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سپیده بهبودی – دانشگاه تبریز دانشکده شیمی ازمایشگاه کامپوزیت های پیلمری تبریزایرا
علی اولاد –

چکیده:

درمیان نانوذرات نیمه هادی مختلف نانوذرات دی اکسید تیتانیم بدلیل پایداری نوری قابلیت بازیافت و غیرسمی بودن تبدیل به یک فتوکاتالیزور موثر گردیده است. با این وجود مشکلاتی مانند بازدهی تبدیل پایین انرژی خورشیدی از کاربردهای عملی وسیع این نانوذرات جلوگیری می نماید اخیرا پلیمرهای هادی نظیر پلی انیلین و مشتقات آن ها بعنوان حساس کننده های مناسب برای گسترش پاسخ طیفی دی اکسید تیتانیم در پدیده فتوکاتالیزوری گزارش شد هاند. انتظار می رود که اصلاح سطح نانوذرات دی اکسید تیتانیم با پلی انیلین باعث بهبود عملکرد فتوکاتالیزوری آن و افزایش راندمان حذف رنگ گردد. درمطالعه اخیر ابتدا سطح نانوذرات دی اکسید تیتانیم بوسیله پلیمریزاسیون اکسیداسیون شیمیایی انیلین اصلاح گردید تشکیل پلی انیلین برسطح نانوذرات دی اکسید تیتانیم بوسیله الگوی پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی تایید گردید. سپس راندمان و سرعت رنگ زدایی متیل نارنجی بعنوان رنگ مدل از محلول ابی تحت تابش نوری مرئی بوسیله نانوکامپوزیت پلی انیلین / دی اکسید تیتانیم و نانوذرات دی اکسید تیتانیم خالص مورد بررسی قرار گرفت و عملکرد این دو گونه با هم مقایسه گردید.