سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابوالفضل جاوونی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، بخش فرآیند شرکت طراحی و ساختمان نفت
ناصر رضاخانی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، هیئت علمی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایر

چکیده:

ترکیبات آروماتیکیBTEX بسیار سمی بوده و رها کردن آنها در محیط زیست خطرات فراوانی را برای جاندارن و انسان ایجاد می کند. برخی از منابع گازی به مقدار قابل توجهی دارای این ترکیبات آروماتیکیهستند. در هنگام پالایش گاز طبیعی بیشتر این ترکیبات آروماتیکی در حلال حل شده و از گاز جدا می شوند و در نهایت در هنگام احیاء حلال به همراه گازهای خروجی از فرآیند وارد اتمسفر می شوند. در این مقاله انواع روش های صنعتی کاهش و حذف این ترکیبات و جلوگیری از ورود آنها به اتمسفر مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت پیشنهاداتی برای کاهش خروج این ترکیبات از فرآیند های شیرین سازی و آبزدایی ارائه شده است.