سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حمید هاشمی – جهاد دانشگاهی تهران
محسن پارسارمقدم – دانشگاه تربیت مدرس
حمید لسانی – دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله سیستمی معرفی می گردد که به منظور اصلاح منحنی بار و پیاده سازی الگوی مصرف بهینه انرژی الکتریکی طراحی شده است. این سیستم با بکارگیری تکنیک های کنترل کننده های بار و الگوریتم های پیش بینی مصرف انرژی در ساعات و دقایق آینده میزان مصرف را در اطراف الگوی معرفی شده محدود می نماید. این تکنیک ها برای کاهش مصرف در ساعات پیک واوج بار بکار می رود. همچنین با کنترل لحظه ای مصرف از افزایش سریع بار جلوگیری نموده که در این صورت شیب افزایش سریع مصرف در ابتدای شب کاهش می یابد. علاوه بر این با ارائه قابلیتی جدید به منظور پرکردن دره منحنی بار در نیمه شب بارهای بخصوصی را در هنگام کاهش مصرف از یک حد معین، وارد شبکه نموده که به این طریق از کاهش بیش از حد مصرف جلوگیری می گیردد. با الحاق روشهای تعرفه بندی متفاوت و محاسبه انرژی مصرفی به این سیستم، به سیستمی منفرد و جامع دست خواهیم یافت که ضمن مصرفکنترل مصرف، وظیفه کنتور برق را برای هر مشترک انجام داده، محاسبه هزینه انرژی مصرفی به این سیستم، به سیستمی منفرد و جامع دست خواهیم یافت که ضمن کنترل مصرف، وظیفه کنتور برق را برای هر مشترک انجام داده، محاسبه هزینه انرژی مصرفی و تهیه اطلاعات مورد نیاز شرکت های برق را به صورت مکانیزه فراهم می آورد و این هنوز امکانات کوچکی است که به سیستم می توان افزود.