سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرشید عسکری – کارشناس ارشد پژوهشکده شهید یزدانی
یوسف رنجبر – کارشناس ارشد پژوهشکده شهید یزدانی
علیرضا داوری – استادیار دانشگاه آزاد

چکیده:

کد Missile Datcom یک برنامه کامپیوتری بمنظور تخمین ضرایب آیرودینامیکی و مشتقات پایداری و کنترل برای پیکربندی های موشکی است. علیرغم محدودیتهاو اشکالاتعمده از این کد هم اکنون بصورت گسترده ایی در مراکز هوافضاییاستفاده شده و در طراحی هایی مفهومی و مقدماتی به کار رفته است. آخرین نگارشی که از این کد در کشور موجود است نسخهسال 1991 است و در دسترسی بهنگارش های جدید تر امکان پذیر تر نمی باشد. یکی از اشکالاتعمده کد Missile Datcom ، دقت نامناسب آن در محاسبه ضرایب مگنس برای راکتهای دورانی است. در این مقاله برای اولین بار در کشور، دقت محاسبه ضرایب مذکور در این کد مهندسی افزایش یافته است. مقایسه ایی که بین نتایج کد اصلاح شده با داده های تجربی انجام شده نشان دهند ه تطابق قابل قبول نتایج روش بکار گرفته شده با داده های تجربی است.