سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کارگاه ملی رایانش ابری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میرعلی سیدی – هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
پریماه محمد پور – دانشگاه علم و صنعت ایران
ونوس مرضی – هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

چکیده:

معماری های سرویس گرا به عنوان سبک معماری که از سرویس گرایی پشتیبانی می نمایند، تعریف می گردد و سرویس گرایی نیز شیوه ی تفکری مبتنی بر سرویس و توسعه ی سرویس گرا و برآیند آن هاست. از آنجا که معماری های رایانش ابری مبتنی بر معماری های سرویس گرا بوده و متناسب با سبک معمار ی هایی می باشند که از سرویس گرایی پشتیبانی می نمایند و راهکارهای ابری نیز همان راهکارهای معماری سرویس گراست ؛ لذا جهت درک بهتر معماری های مرجع در رایانش ابری، باید در ابتدا رابطه ی میان معماری سرویس گرا و مفهوم رایانش ابری را درک نمود که این مسئله تنها محدود به سطح معماری نمی گردد بلکه در سطوح راه حل و سرویس نیز حائز اهمیت است. در این مقاله سعی شده است تا با مروری بر مفاهیم اولیه در رایانش ابری و مفاهیم سرویس گرایی، به برقراری ارتباط بین این دو مفهوم و سپس برقراری ارتباط بین مولفه ها در سطوح معماری پرداخته شود و در انتها نیز معماری مرجع ارائه شده توسط شرکت IBM در رایانش ابری، با مدل معماری مرجع سرویس گرا که توسط Open Group استانداردسازی شده، تلفیق گردیده و به عنوان مدلی بنیادین جهت ارائه ی معماری مرجع در رایانش ابری ارائه گردد.