سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد هوشمندزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران,دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی و

چکیده:

در دو دهه اخیر طرح های کلان متعدد ی بوسیله پیمانکا ران داخلی در کشور به اجرا در آمده است . آمار موجود بیانگر آن است که اغلب این طرح ها با افزایش زمان و هزینه مواجه بوده و با مشکلاتی از قبیل طراحی ناقص ، عدم دقت کافی در مطالعات اولیه ، دوباره و چند باره کار ی ، تغییرات متعدد و خارج از حدود برنامه ، اتلاف زی اد منابع ملی و …. روبرو بوده اند . با نظر به سهم بالای پروژ ههای کلان عمرانی از بودجه سالانه کشور صرفه جویی در هزینه ها می تواند رقم قابل ملاحظه ای را به خود اختصاص دهد. در این راستا نقش پیمانکاران می تواند بسیار اساسی باشد . این مقاله سعی دارد ضمن بررسی ع لل افزایش هزینه ساخت پروژ ههای عظیم، تجربیات پیمانکار بدنه و سرریز سد مخزنی کرخه که توانسته است با کاربرد غیر سیستماتیک مهندسی ارزش در هنگام اجرا مبالغ قابل توجهی صرفه جویی برا ی مجر ی به ارمغان آورد را مورد بررسی قرار دهد . با پیشنهاد شیو ههای مناسب مهندسی ارزش در هنگام ساخت, صرفه جوی یهای بیشتری برای مجریان این طر حها فراهم خواهد آمد.