مقاله اعتبار معاينات غربالگري بينايي در دانش آموزان شهري ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان 1393 در علوم پيراپزشكي و توانبخشي مشهد از صفحه 51 تا 61 منتشر شده است.
نام: اعتبار معاينات غربالگري بينايي در دانش آموزان شهري ايران
این مقاله دارای 11 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غربالگري بينايي
مقاله دانش آموزان
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خبازخوب مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سيدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: محرابي يداله
جناب آقای / سرکار خانم: عشرتي بابك
جناب آقای / سرکار خانم: اعتماد كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: سوري حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: تعيين حساسيت، ويژگي، ارزش اخباري معاينات غربالگري بينايي در دانش آموزان شهري ايران.
روش بررسي: بوسيله يک مطالعه مقطعي مبتني بر جمعيت در سال 1392 با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي دانش آموزان کلاس اول ابتدايي 7 شهر ايران به صورت تصادفي انتخاب شدند. پس از اخذ رضايت نامه از والدين دانش آموز، معاينات اندازه گيري ديد اصلاح نشده و اصلاح شده، رفرکشن سيکلوپلژيک و غير سيکلوپلژيک و کاور تست براي تمام دانش آموزان توسط اپتومتريست صورت گرفت. معيار دانش آموز داراي مشکل بينايي نقطه برش ديد اصلاح نشده مساوي يا بدتر از 20.32 در نظر گرفته شد و بر اين اساس اعتبار ديد اصلاح نشده اندازه گيري شده در برنامه غربالگري که در شناسنامه سلامت هر دانش آموز ثبت شده است محاسبه گرديد.
يافته ها: از 4157 نفري که براي اين مطالعه انتخاب شدند حدت بينايي اصلاح نشده براي 3645 نفر از شرکت کنندگان (3675 نفر) صورت گرفت. حساسيت و ويژگي حدت بينايي اصلاح نشده در برنامه ملي غربالگري %35.3 (%95CI 29.2-41.7) و %93.9 (%95CI 9304-94%7) بود. کمترين حساسيت در دزفول 19.6% و بيشترين آن در اردبيل 83.3% مشاهده شد. ارزش اخباري اين معاينات در کل ايران %28.8 (%95CI %23.6-%34.3) بود. بهترين نقطه برش، ديد اصلاح نشده مساوي و بدتر از 20.25 در برنامه غربالگري مي باشد.
نتيجه گيري: اعتبار معاينات بينايي غربالگري که در زمان ورود دانش آموزان کلاس اول ابتدايي به مدرسه صورت مي گيرد، بسيار پايين است و بدليل اينکه خيلي از خانواده ها به نتيجه اين معاينات اعتماد دارند و فرزندشان را ديگر تحت پيگيري قرار نمي دهند، بايد با استفاده از آموزش افراد معاينه گر يا استفاده از روشهاي تخصصي تر اعتبار اين معاينات مخصوصا حساسيت آنها را افزايش داد.