مقاله اعمال به زمامداری در رسیدگی های قضایی (بررسی تطبیقی قوانین ناظر بر دادرسی در ایران و موازین بین المللی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در مطالعات حقوق خصوصی (حقوق خصوصی) از صفحه ۱۵۹ تا ۱۷۹ منتشر شده است.
نام: اعمال به زمامداری در رسیدگی های قضایی (بررسی تطبیقی قوانین ناظر بر دادرسی در ایران و موازین بین المللی)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حقوق بشر
مقاله دستگاه قضایی
مقاله دادرسی منصفانه
مقاله به زمامداری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتی فر سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در میان ارکان سه گانه حکومت، قوه مجریه، مقننه و قضائیه، قوه قضائیه پررنگ ترین نقش را در حمایت از حقوق شهروندی ایفا می کند. بنابراین اصلاح و ارتقای این نهاد، گامی موثر در پیشبرد حقوق بشر است. اصلاحات دستگاه قضایی در صورتی کارآمد خواهد بود که استانداردهای جهانی و حساسیت های محلی را هم زمان در نظر بگیرد؛ در غیر این صورت، محکوم به شکست است. به زمامداری الگویی جهانی با قابلیت بومی سازی است و پیش فرض آن این است که درستی فرایند، درستی نتیجه را درپی دارد. مقاله پیش رو می کوشد با شاخص یابی مولفه های عام به زمامداری در امور قضایی، وضعیت کنونی نظام حقوقی ایران را به ویژه از حیث قوانین دادرسی با مولفه های به زمامدرای سنجیده، چارچوبی مناسب جهت اعمال اصلاحات قضایی ارائه دهد.