سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهدی شکوه فر – کارشناس ارشد مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه ت
چنگیز دهقانیان – استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه
مانی منتظری – کارشناس ارشد مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه ت

چکیده:

فرایند اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی روی زیر لایه تیتانیمی در دو الکترولیت آبی حاوی ۱-آلومیناب سدیم و ۲-بوراکس انجام شد. در این میان فرآیند پوشش دهی در الکترولیت حاوی آلومینات سدیم موفقیت انجام شد، اما در الکترولیت حاوی بوراکس پدیده شکست دی الکتریک صورت نپذیرفت و فرایند جرقه زنی (تخلیه) دیده نشد. مورفولوژی و ترکیب شیمیایی پوشش ها به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی پراش اشعه ایکس مورد بررسی قرار گرفت. همچنین رفتار خوردگی پوشش ها فلز پایه از طریق تست های پلاریزاسیون و طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی در محلول فیزیولوژیکی رینگر مورد بررسی قرار گرفت. هر دو پوشش از فازهای اکسیدی حاوی تیتانیم تشکیل شده بودند با این تفاوت که در نمونه پوشش داده شده در الکترولیت حاوی آلومینات سدیم TiAl2O5 و در نمونه پوشش داده شده در بوراکس، آناتاز فاز غالب بود. بررسی های خوردگی مشخص کردند که اعمال پوشش با روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی باعث افزایش مقا.مت به خوردگی نمونه های پوشش دار نسبت به نمونه تیتانیمی بدون پوشش می شود.