سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمزه ترکمانی تمبکی – دانشجوی کارشناسی ارشدزمین شناسی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
جعفر رهنماراد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

دشت میناب یکی ازمهمترین دشت های استان هرمزگان محسوب میشود افزایش جمعیت توسعه کشاورزی و خشکسالیهای متمادی سیب برداشت بی رویه و فشاربرمنابع آبی این دشت و افت سطح اب زیرزمینی شده است این دشت ازسال 1386 به دلیل افت سطح آب زیرزمینی ازدشت های ممنوعه اعلام شد افت سطح اب زیرزمینی باعث ایجادنشست زمین و شکافهای متعدد دردشت شده است پوشش گیاهی دشت رو به نابودی می رود درختهای سی چهل ساله نخل خرما خشکیده شده اند ترک ها ردبسیاری ازساختمانها مشاهده میشود لوله چاهها رشد نموده آسفالت جاده های دسترسی محلی تخریب و تیرهای برق به دلیل سست شدن زمین و شکستگی پایه های تیر درجهت واژگونی می باشند نشست زمین درروستاهای چلوگاومیشی چلوگیشنو /گورزانگ /نصیرایی و تمبک به طور محسوس مشاهده میگردد نتایج بررسی هایاولیه حاکی ازآن است که شدیدترین افت سطح آب زیرزمینی ازسال 1379 به وقوع پیوسته است این تحقیق ادامه دارد