سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بابک مهرآوران – دانشجوی دکتری مهندسی آب- سازه های آبی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در گذشته فاضلاب به عنوان پساب هایی شناخته می شدند که بدون استفاده خاص بایستی به دلیل آلودگی زیست محیطی به نحوی از بین می رفتند، اما امروزه با کمک فناوری های نوین در تصفیه فاضلاب می توان از آنها به عنوان یک منبع غنی اقتصادی استفاده کرد. یکی از روش هایی که از گذشته در مناطق مختلف مورد توجه قرار گرفته اختلاط آبها و پسابها جهت بدست آوردن کیفیت مناسب جهت استفاده مجدد می باشد، هدف در این تحقیق افزایش رادمان زیست محیطی سیستم بیولوژیکی پردیسان، چرخان بر اساس اختلاط پساب بهداشتی با پساب تمیز (ناشی از شستشوی معکوس فیلترهای ؟؟؟؟؟تصفیه خانه ؟؟؟؟بویلرها) در ؟؟؟ نیشابور و همچنین اثر فرآیند اختلاط بر کاهش میزان بار آلی و افزایش راندمان زیست محیطی جهت حذف بار آلی در سیستم RBC با انتخاب دبی های اختلاطی کل 45، 60 و 70 لیتر در قیقه از پساب فاضلاب بهداشتی و ؟؟؟ مختلفی می باشد، نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن می باشد که بهترین راندمان نسبت 0.36 پساب کلین به پساب فاضلاب ؟؟؟ شده، با ؟؟؟ غلظت فلزات ؟؟؟ در خرجسی کروم برابر 0.00136mg/l، مس برابر 0.1mg/l و روی برابر 0.100/mg/l می باشد.