سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: نخستین سمپوزیوم ملی رباتیک و هوش مصنوعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عصمت موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق الکترونیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
غلامرضا اکبری زاده – استادیار گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

باتوجه به کاربردهای گسترده ی تصاویر SAR ونیز کیفیت پایین این تصاویربه دلیل وجود نویزاسپکل وهمچنین ماهیت تاریک این تصاویر، تولید تصاویر SAR با کیفیت مناسب،مشکل است.در مقاله حاضر، ازیک رویکردجدیدبرای بالا بردن کیفیت تصاویربراساس نمایش پراکندگی (Sparse Representation) استفاده شده است که درآن با آموزش مشترک دودیکشنری برای تکههای تصویربا رزولوشن بالا (HR) و رزولوشن پایین (LR) میتوانیم نمایش پراکندگی مشابهی بین جفت تصویر HR و LR بادرنظرگرفتن دیکشنریهای آنهااجرا کنیم. این روش نسبت به سایر روشهای سوپررزولوشن (SR)، بارمحاسباتی را بطور قابل ملاحظهای کاهش می دهد؛ همچنین این الگوریتم میتوان درسیدن به SR راباوجودورودیهای پرنویز، بایکپارچگی بیشتری فراهم کند.