سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدعلی شیرین بیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی شفیعی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
سید حسین سیدین – دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی ، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

با توجه به شرایط و مکانیزم حاکم بر سایش خستگی غلتک های نورد مورد استفاده از جنس فولاد D2، سیکل عملیات حرارتی سخت کاری این فولاد از اهمیت خاصی برخوردار است. تحقیق حاضر با هدف دستیابی به ماکزیمم سختی، همزمان با افزایش چقرمگی در غلتک های مذکور انجام گرفته است. بدین منظور دو گروه عملیات حرارتی برای سخت کاری این فولاد در نظر گرفته شد. در گروه اول با دمای آستنیته پایین محدوده،قطعات پس از پیش گرم شدن در حمام نمک کلرید باریم در دمای ۹۹۰ درجه سانتی گراد آستنیته شدند میکروساختار آن ها متشکل از کربیدهای آلیاژی اولیه و زمینه ای شامل آستنیت باقی مانده، مارتنزیت تمپر شده و کاربیدهای انتقالی است. در گروه دوم با دمای آستنیته بالای محدوده، نمونه ها به مدت زمان ۳۰ دقیقه در دمای ۱۰۷۰ درجه سانتی گراد آسنتیته شده و سپس در روغن سرد شدند. در ادامه دو مرحله تمپر برای این نمونه ها در نظر گرفته شد.نتایج نشان می دهد که عملیات حرارتی گروه دوم برای سخت کاری این غلتک ها مناسب تر می باشد و عمر آن ها را به مقدار ۱۵ درصد افزایش می دهد.