سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا احدی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
اردشیر دولتی – استادیار دانشگاه شاهد
صدیقه اسکندری راد – کارشناس ارشد دانشگاه شاهد

چکیده:

هزینههای تخلیه و بارگیری یکیاز اقلام مهم هزینه درصنعت حمل و نقل است این نوع از هزینه ها درمواردی غیرقابل اجتناب ودرمواردی قابل اجتناب هستند هزینه های بارگیری درمبدا وهزینه های تخلیه درمقصد غیرقابل اجتناب هستند درعین حال تکرار عملیات تخلیه و بارگیری درطول مسیر مبدا تا مقصد به دلیل تغییر وسیله حمل یا انتقال محموله به دپوهای واقع در طول مسیر منجر به افزایش قابل توجه این هزینه ها خواهد شد که دراین موارد می توان با اتخاذ تدابیری از بروز هزینه های اضافی اجتناب نمود هزینه های تخلیه و بارگیری متناسب با نوع محموله های متفاوت هستند و معمولا برای محموله های فله بیشتر از محموله های کانتینری محاسبه می گردند. هدف این مقاله بررسی عوامل موثر دراین زمینه حداقل کردن هزینه های تخلیه و بارگیری و ارایه توصیه هایی برای صنعت حمل و نقل ریلی کشور است حداقل کردن این هزینه ها با استفاده از طراحی یک شبکه جریان و حل آن با روشهای کلاسیک حل شبکه انجام میگیرد.