سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نورالله صالحی آسفیجی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، استادیار گروه آموزشی اقتصاد
الهه سعیدی گراغانی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

هدف از این مقاله بررسی به کارگیری تئوری حسابداری در توضیح رفتار افشای اجتماعی شرکت است. در این مقاله افشای حسابداری و مسئولیت اجتماعی شرکت مورد بررسی قرار گرفت و به طور خاص استفاده از تئوری اثباتی حسابداری و مطالعات انتقادی در خصوص به کارگیری این تئوری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تئوری مشروعیت نیز که در گذشته به عنوان مبنای نظری افشای اجتماعی سازمان بوده، در این مقاله مورد بحث قرار میگیرد. تحقیقات افشای داوطلبانه حسابداری نیز که در گذشته برای توضیح افشای اجتماعی مورد استفاده قرار نگرفته است، به دلیل مفید بودنش مورد بررسی قرار گرفت. ترکیب رفتار افشای اجتماعی و افشای داوطلبانه حسابداری یک زمینه جدید تحقیق است.