سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میرموحد فلاح شمسی – دانشجوی حسابداری انجمن حسابداری رسمی انگلستان ACCA

چکیده:

تاثیرجهانی شدن اقتصادپس ازجنگ جهانی دوم باتشکیل سازمان و نهادهای اقتصادی منطقه ای و فرامنطقه ای بیش ازپیش نمایان شد به عبارت دیگر کشورها پس ازجنگ جهانی دوم باایجادموافقت نامه هایی مانند گات و سازمان تجارت جهانی WTO جهانی شدن ازمنظر اقتصادی را سرعت بیشتری بخشیدند الزام درتشکیل نهادها یاقتصادی بین المللی بعلت پیشرفت روزافزون ارتباطات و تجارت بین المللی که ازقوانین یکپارچه تبعیت نمایند انکارناپذیر است دراین میان اهمیت انرژی علی الخصوص نفت کشورهای صادر کننده opec را اقدام به ایجادیکسازمان واحدباهدف محافظت ازمنافع اعضا با نام سازمان کشورهای صادر کننده نفت واداشت بانگاهی گذرا به اصول و مفاد موافقت نامه گات و سازمان تجارت جهانی به این نتیجه می توان رسید که فعالیت سازمان تجارت جهانی توسعه اقتصادی کمتری را برای کشورهای صادر کننده نفت نسبت به مصرف کنندگان آن درپی داشته است همگرایی بیشا زپیش سازمان کشورهای صادر کننده نفت باسازمان تجارت جهانی تولید کنندگان نفت را در دریافت سهم واقعی خود ازدرامد حاصل ازبازار مصرف نفت یاری می رساند دراین پژوهش ضمن بررسی اهمیت تصمیمات سازمان تجارت جهانی وسازمان صادرکنندگان نفت و تاثیر آن بر کشورهای تولید کننده نفت و به علل عدم تمایل قدرت های اقتصادی بزرگ جهان ازمطرح شدن کارای بحث نفت درسازمان تجارت جهانی می پردازد