سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالمجید آهنگری – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه اقتصاد، اهواز، ایران
مانا خیاطیان – دانشجوی کارشناسی ارشدا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، گروه اقتصاد، اهواز، ایران

چکیده:

موضوع رهایی از صادرات تک محصولی که اقتصاد کشور و توسعه آن را متأثر از یک محصول می نماید و علاوه بر آن نوسانات قیمت در بازارهای جهانی که باعث نوسانات اقتصادی کشور هم می شود، یکی از مهمترین دغدغه های دولت مردان و سیاستگذاران بازرگانی و اقتصادی می باشد. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، توسعه صادرات غیرنفتی از مهم ترین مسائل سیاسی و اقتصادی است که باید مورد توجه مسئولان کشور ، اقتصاددانان و محققان قرار گیرد. از این رو آگاهی از سیاست تشویقی اعمال شده در جهان و همچنین بررسی لوایح و قوانین به منظور تشویق و افزایش توسعه صادرات در داخل کشور، جهت رهایی از اقتصاد تک محصولی امری ضروری است . توسعه صادرات غیرنفتی نه تنها از دیدگاه ارز آوری آن ، بلکه از نظر ایجاد اشتغال در داخل کشور از ا ولویت ویژه ای برخوردار است. در این راستا، با توجه به خلاء تحقیقاتی در این زمینه، هدف این پژوهش با رویکردی کیفی- مروری و با الهام از اصول تئوریک مربوط، تلاش برای شناسایی و معرفی راهکارهایی جهت برون رفت از اقتصاد متکی به یک محصول بوده است. در این زمینه، توسعه صنعت جهانگردی، کشاورزی، توسعه صادرات خشکبار و توریسم پزشکی راه های پیشنهاد شده در این مقاله می باشند.