سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پریسا شاکرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
مصطفی مرادی سیف آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
منیر عزیزی – کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

چکیده:

در پژوهش حاضر سعی شده است حمایت از تولید ملی به عنوان یکی از مولفه های مورد توجه برای تحقق اقتصاد مقاومتی معرفی شود. و علل عدم موفقیت کشور از بخش ارزشمند شیلات بررسی شود. با استفاده از تحلیل داده – ستانده، ضرایب تولید و درآمد و پیوندهای پسین و پیشین بین بخش های شیلات و سایر بخش ها محاسبه شد تا ظرفیت تولید ثروت و اشتغال معادن مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله، فعالیت های اقتصادی در ۳۵ بخش تجمیع شده است. استان کهگیلویه و بویراحمد رتبه ی چهارم تولید ماهیان سرد آبی را در کشور دارد که می توان جهت ایجاد اشتغال و انجام سرمایه گذاری روی این بخش حساب ویژه ای باز کرد. همچنین یکی از راه های تحقق اقتصاد مقاومتی و کاهش آسیب پذری کشور در مقابل تحریم های اقتصادی، توجه به پتانسیل درونی با نگاه به بیرون است و به علت کمبود منابع باید در بخش هایی سرمایه گذاری انجام شود که توان ایجاد پیوندهای بزرگ تری با سایر بخش ها دارند.