سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پریسا شاکرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
مصطفی مرادی سیف آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
منیر عزیزی – کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

چکیده:

در پژوهش حاضر سعی شده است حمایت از تولید ملی به عنوان یکی از مولفه های مورد توجه برای تحقق اقتصاد مقاومتی معرفی شود. در این مطالعهف به منظور بررسی رابطه علی میان تسهیلات اعطایی در زیربخش های کشاورزی و ارزش افزوده ی آن هاف از آزمون علیت گرنجر استفاده است. بخش های مورد مطالعه ، (زراعت و باغبانی، دامپروری، شیلات و خدمات) و داده های سری زمانی مورد استفاده مربوط به سال های (۱۳۸۶-۱۳۶۳) می باشند. نتایج بدست آمده، بیانگر یک رابطه ی علی یک طرفه برای تمام زیربخش ها، به جز زیربخش زراعت – باغبانی می باشد. به عبارتی در زیربخش شیلات و خدمات، رشد تسهیلات و تسهیلات به عنوان یک متغیر مستقل عمل نموده و به ترتیب منجر به افزایش ارزش افزوده و رشد ارزش افزوده در این زیربخش ها گردیده است. درنتیجه با اتخاذ سیاست های تخصیص اعتبارات به سوی بخش کشاورزی، انتظار می رود که این بخش مساعدت بیشتری به توسعه ی اقتصادی داشته باشد.