سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رخشانه جفرودی – کارشناسی اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، ایران
علیرضا مجید – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، ایران

چکیده:

جهت بررسی توسعه یافتگی و چالش های ناشی از تحریم و افزایش صادرات غیر نفتی و خروج از رکود تورمی و توجه بهاصل ۴۴ (خصوصی سازی) ، باید اساس و پایه اقتصاد کشور بر توانایی تولیدی، پیشرفت صنعتی، توسعه قدرت علمی بااتکا بر منابع انسانی، معدنی، طبیعی و. . . استوار گردد. تلاش جهت افزایش تولید ملی و تکیه بر رشد محصولات بومی وداخلی به نوعی مبارزه با تحریم میباشد همچنانکه موازی با آن باید با ارتقاء زیر ساختهای صنعتی و افزایش توانمندی های فناوری و تشویق و توسعه سرمایه گذاری های خارجی و داخلی بخصوص در صنعت دیرپای نفت، پتروشیمی، معدن،فولاد و بسیاری دیگر از صنایع ساختاری، اثربخشی موثری در افزایش میزان رشد اقتصادی داشت. در اقتصاد نوین یعنی اقتصاد دانش بنیان بر خلاف اقتصاد نئو کلاسیک که تنها عناصر تولید، ۲ عامل کار وسرمایه تلقی میگردید، امروزه نوآوری، اطلاعات، دانش و فناوری جایگزین سرمایه و انرژی شده است.