سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسن جعفری – کارشناس ارشد حمل و نقل دریایی، دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده:

با توجه به نقش راهبردی حمل و نقل دریایی و بنادر کشور در اقتصاد ملی و همچنین ماهیت بین المللی و رقابتی بودن این صنعت لزوم اجراء مبانی اقتصاد مقاومتی بیش از بیش نمود پیدا می کند. تنها در سایه بکارگیری مبانی اقتصاد مقاومتی اسهت که بنادر و سیستم حمل و نقل دریایی کشور می تواند سهم و نقش تعیین کننده ای در حمل و نقل کالا و تراتزیت در منطقه و خلیج فارس داشته باشند. اقتصاد مقاومتی یک نظام اقتصادی بسته در مقابل تحریم ها نیست و چنین دیدی نسبت به اقتصاد مقاومتی رشد آفرین نیست. منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی یک اقتصاد مقاومتی فعال و پویاست نه یک اقتصاد منفعل و بسته چنانکه مقاومت برای دفع تحریم و موانع پیشرفت و کوشش در مسیر حرکت و پیشرفت است. بر خلاف تصور افراد اقتصاد مقاومتی تنها محدود به زمان تحریم نمی باشد. قاعدتاً تا زمانی که دشمن داریم، اقتصاد مقاومتی هم لازم داریم؛ به این معنا، این راهبرد همیشگی است. اگر دشمن هم نداشته باشیم، رقیب در منافع داریم که در این صورت شکل آن تغییر می کند.