سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش معماری و مصالح ساخت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد خرد رنجبر – آموزشکده فنی حرفه ای سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

بطورکلی هدف از کاربرد مهندسی در انجام پروژه های ساختمانی و عمرانی دستیابی نهایی به بیشترین و مطلوبترین نتیجه به ازای هربخش ازمنابع ورودی می باشد صرفه جویی درهزینه و قیمت تمام شده منطقی با به کارگیری روشهای صحیح اجرایی و برنامه ریزی دقیق جهت نیل به سمت اهداف مورد نظر و ارایه راهکارهای مناسبی و ایجاد کیفیت وکاهش هزینه های اجرایی ساختمانی و بالا بردن ارزش افزوده سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران علی الخصوص انبوه سازان از اهداف مهم اقتصاد مهندسی در صنعت ساخت و ساز بوده ومی توانگفت معنی و مفهوم اقتصاد مهندسی این چنین است دراقتصاد مهندسی کنترل پروژه عامل تاثیر گذاری می باشد که فرآیندی است درجهت حفظ مسیر پروژه برای دستیابی به یک تعادل اقتصادی موجه بین سه عامل هزینه زمان و کیفیت درحین اجرای پروژه که از ابزار و تکنیکهای خاص خود در انجام این مهم کمک می گیرد درواقع کنترل اجرای دقیق وکامل برنامه تدوین شده برای پروژه است بطوریکه هنگام خروج از این برنامه بتوان با تشخیص علل و طرح اقتصادی ترین و مناسب ترین فعالیت ها پروژه ساختمانی را به نزدیک ترین و بهینه ترین حالت ممکن و درمسیر اصلی خود قرار داد.