سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مجید منصورپور – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
مصطفی مسعودی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

امروزه برای جبران صدمات انقلاب صنعتی برطبیعت بشرناگزیر به اقداماتی شده است که براصول پایدارمبتنی باشد این درحالی است که درسرزمین ما همانند بسیاری از نقاط دارای تمدن کهن اندیشه های مبتنی برتعامل اندیشمندانه با طبیعت تا پیش ازظهور و بروز مظاهر مدرنیسم وجود داشته است ساخت بناهای متناسب با اقلیم و بدون نیاز به انرژی های فسیلی برای گرمایش و سرمایش با دستاورد حفظ محیط زیست ازجلوه های همین تعامل محسوب میشود مقابله با وضعیت آب وهوایی حاد خوزستان مهمترین دغدغه معماران و دست اندرکاران ساختمان سازی ازگذشته تا حال این دیار بوده است بررسی و تحلیل یکی از روشهای سنتی مقابله با این معضل اقلیمی و مشکلات ناشی ازعدم توجه به رویکردهای با ارزش گذشته را میتوان مساله اصلی شکل گیری این مقاله دانست این مقاله درابتدا به معرفی و توضیح مسائل و رویکردهای اقلیم یدرسه فضای معماری بازونیمه بازوبسته و تاثیر آن را برکالبد و نحوه سازماندهی فضاها بررسی می نماید ویکی از مشکلات اصلی مسکن معاصر را عدم توجه و بهره بردن از معماری محیط گرا گذشته دانسته و تاثیر این رویکرد های انرژی محور را درترقی کیفیت ومفهوم مسکن مورد بررسی قرارمیگیرد ودراخر پیشنهادهای درجهت استفاده از رویکردهای ارایه میگردد