سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علی صابری – عضوالهیئه التدریسیه بجامعه آزاد الاسلامیه

چکیده:

ادبیات از دیرباز ابزاری برای بیان اندیشه ها و ابراز عواطف و احساسات به شمار می رفت. به همین سبب در تمد نهای کهن جایگاه ویژه ای داشت، و در جهان معاصر با وجود پیشرفت دانش های بشری نه تنها این جایگاه خود را از دست نداده است، بلکه با تلاش شاعران، نویسندگان و منتقدان و جهت گیری های بهنگام آنان توانست پابه پای دیگر رشته های علوم انسانی پیش رود و بشر را در ساخت جامعه ای نو یاری دهد. ما در این مقاله کوتاه سعی کردیم تا نخست به مطالعه گرایش های گوناگون ادبی جهان چون جامعه شناسی ادبی ، ادبیات متعهد ، رمان اجتماعی ، ادبیات آرمانشهری و ادبیات سیاسی ، در آثار ادبی شرق و غرب بپردازیم، تا ضمن بررسی همکاری ادبیات و جامعه شناسی به عنوان شاخه ای جدید از علوم انسانی، و شناخت تأثیر پذیری ادبیات از تحولات اجتماعی و میزان تأثیر گذاری آن در روند این تحولات، و بیان جایگاه آن در جامعه شناسی پیشنهاد هایی را به دست اندر کاران امور فرهنگی جامعه عرضه کنیم