سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رسول برون – شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
رحیم کردونی – شرکت ملی حفاری ایران
غلامرضا زراسوند – شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
فرید قاسمپور فریدونی – شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

چکیده:

توسعه و پیشرفت نتیجه رفتاری نظام مند در عرصه اقتصادی و سیاستگذاری های مرتبط با آن است. یکی از الزامات توسعه متوازن و پیشرو در جوامع رو به رشد تلاش برای ایجاد و بالندگی فرهنگ اقتصادی است که در آن رفتارهای مردم بر اساس الگوهای اقتصادی منطبق بر عرف و هنجارهای اجتماعی تبیین و تنظیم می شود. اعمال تحریم های یک جانبه و محدودیت های مالی و تجاری همواره یکی از ابزارهای غیرقانونی نظام سلطه برای وارد آوردن فشار به نظام جمهوری اسلامی ایران در طول سال های گذشته بوده و مرتبا بر حجم این تحریم ها افزوده است. این وضعیت با اجرای تحریم خرید نفت، بانک مرکزی، کشتیرانی، بیمه و… از سوی نظام سلطه به اوج خودش رسیده است. به عبارتی نظام سلطه بعد از ناامیدی هایی که در فضای تخاصم با محوریت نظامی دید، در حوزه اقتصاد به طمع افتاد. در همین راستا اقداماتی را برای تحت تاثیر قرار دادن محیط اقتصادی با هدف هایی که منجر به تضعیف نظام و فشار روی آحاد مردم باشد در دستور کار قرار داده است. در مقابل اتخاذ چنین رویکردی از سوی غرب، مقام معظم رهبری بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح و آن را به عنوان یک روش مهم در تغییر مسیر حرکت اقتصادی کشور عنوان کردند. درباره اقتصاد مقاومتی ابتدا باید درک صحیح از اقتصاد ملی و همچنین فضای اقتصاد جهانی و متعاقبا فشار مضاعفی که نظام سلطه نسبت به ایران داشته است به دست آوریم