سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مجتبی طلیمی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان
سیدبشیر سفیداری – دانشجوی کاردانی معماری

چکیده:

منطقه فلات مرکزی ایران با ویژگی رشد سریع جمعیت و رشد شهرنشینی مشخص می شود که این کنشها اغلب به واکنش افزایش تصرف زمین منتهی شده که بسته به محل و موقعیت موجب گرانی و ممانعت از ادامه توسعه مناسب شهری می گردد که در نتیجه بخشهای محلی و زیست محیطی تحت فشار قرار می گیرند بسیار ی از شهرهای منطقه روشهایی را اتخاذ کرده اند که به این رشد سریع و نتایج حاصل از آن مانند تغییرات اب و هوایی ضرباتی را وارد اورده و جلوی آن را بگیرند. هدف اصلی این مقاله شناخت درونمایه ها روند و استراتژی های رشد مدیریت در مناطق شهری ایران و تاثیر مدیریت زیست محیطی و زیرساختهای مورد نیاز براین موضوع است این تحقیق به ویژه در جستجوی دیدگاههایی به منظور القا توسعه پایدار در شهرها مخصوصا در جهت ارتقا این امر در مناطق رو به رشد تهران و همدان می باشد.