سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمهدی حیدری – دانشجوی دکتری رشته سازه های ابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

دراین مقاله به ارائه عناصر اصلی کنترل ترافیک که به سه گروه طبقه بندی شده است پرداخته می شود این عوامل تاثیر بسزایی روی ایمنی ترافیک دارند گروهی از این عناصر کنترل ترافیکارائه شده که اثرات مختلفی روی تصادفات دارد عواملی که در کاهش تعداد تصادفات تاثیر قابل توجهی دارند و عواملی که به نظر می رسد منجر به افزایش تعداد تصادفات می شود گروه بعدی از عناصر کنترل ترافیک عوامل موثر روی حمل و نقل و محیط زیست هستند برخی از انها می تواند حمل و نقل در جاده را بهبود بخشد و یا کاهش دهد عواملی نیز که برای محیط زیست مفیدهستند شامل کاهش الودگی محیطی و الودگی صوتی، در نظر گرفته شدها ست.