سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرزاد اعظم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (شعبه کرمان
فرشید کی نیا – دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته (کرمان

چکیده:

در این مقاله مسئله پخش بار اقتصادی با در نظر گرفتن آلودگی و رزرو همراه با قیود فرکانسی با استفاده از روش ترکیبی جدید PSO-NMبهینه سازی شده است. برای نزدیک شدن به شرایط واقعی، تابع هزینه مصرف سوخت نیروگاههای سیستم قدرت به صورت ناصاف در نظر گرفته شده است. از طرف دیگر، کاهش میزان آلودگی ناشی از نیروگاه ها نیز به عنوان جزیی از اهداف مسئله مد نظر قرارگرفته و به همین علت همزمان با پخش بار اقتصادی، پخش آلودگی نیز انجام شده است. همچنین، جهت انجام پخش بار اقتصادی واقعی و بهینه، علاوه بر قیود نقطه کار سیستم، ذخیره چرخان، اثرات دریچه بخار و میزان تلفاتخطوط انتقال، قیود حداقل فرکانس و نوسانات مجاز فرکانس نیز در روند بهینه سازی جهت کاهش میزان رزرواعمال گردیده است