سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: نخستین سمپوزیوم ملی رباتیک و هوش مصنوعی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

منیره کوشش – دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک، گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز
غلامرضا اکبری زاده – استادیار، گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

چکیده:

در این مقاله هدف اصلی، تمرکز بر حذف Speckle از تصاویر SAR ماهواره Cosmo-Skymed در مد SCAN SAR با استفاده از تبدیل چند مقیاسه ی Curvelet است. به دلیل نتایج عالی تبدیل Curvelet، در تجزیه و تحلیل لبه های منحنی شکل و دقت بالای آن برای تقریب و توصیف پراکنندگی ها و جهت ها در مقایسه با تیدیل موجک مناسب است. در این مقاله با استفاده از تبدیل کرولت گسسته سریع (FDCT) بر مبنای پیچش، با درنظر گرفتن آستانه وفقی، یک روش جدید برای کاهش نویز Speckle و نرمالیزه کردن تصاویر رادار روزنه ترکیبی ارائه شده است؛ در این مقاله روشی جدید برای از بین بردن و یا کاهش نویز ارائه می گردد که از طریق پیدا کردن ضرایب و کاهش آن ها تحت تأثیر آستانه نرم انجام می شود. ساختار مقاله به این شکل است که در بخش دوم به معرفی و بررسی تبدیل Curvelet، سپس در بخش سوم به تشریح روش پیشنهادی برای حذف نویز Speckle از تصاویر SAR پرداخته شده است؛ به گونه ای که نتایج شبیه سازی نشان می دهد که روش پیشنهادی در مقایسه با سایر روش های قبلی کارایی بهتری دارد.