سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سودابه سلیمانی – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده برق گروه ماشینهای الکتریکی
سهراب امینی – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده برق گروه ماشینهای الکتریکی
عماد شریفی قزوینی – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده برق گروه ماشینهای الکتریکی

چکیده:

ژنراتورهای سنکرون کوچک ( زیر یک مگاوات ) که در تامین برق مناطق دوردست و نیز برق اضطراری کاربرد وسیعی دارند، اهمیت زیادی داشته و بنابراین استخراج روند طراحی آنها جهت بدست آوردن ثروت فنی ملی و جلوگیری خروج ارز و سازگار نمودن آنها با شرایط اقتصادی و جغرافیایی قابل قبول و منطقی می باشد . در مقاله حاضر پس از ارائه روند طراحی ژنراتورهای سنکرون کوچک و توضیح در مورد ویژگیهای ذاتی اینگونه روندها، به تشریح روش تاییر الگوریتم ارائه شده پرداخته شده است و در انتها نتایج حاصل از طراحی چهار ژنراتور با مقادیر متناظر از یک ژنراتور واقعی مقایسه گردیده است