سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید صنایع پسند – گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشکده فنی، دانشگاه تهران ایران
رامین آقازاده – گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشکده فنی، دانشگاه تهران ایران

چکیده:

در این مقاله سعی براین است تا با معرفی الگوریتم فیلترکالمن، کاربرد آن در حفاظت سیستم های قدرت نیز نشان داده شود . الگوریتم فیلترکالمن گرچه از لحاظ محاسباتی نسبت به دیگر الگوریتم های تخمین امپدانس حجیم تر است ولی از سرعت همگرایی و دقت خوبی برخوردار است . در این مقاله پس از معرفی الگوریتم فیلترکالمن و محاسبه ماتریسها و داده های لازم برای کاربرد این الگوریتم در یک رله امپدانسی در شبکه نمونه، با شبیه سازی های اتصال کوتاه در شبکه مورد نظر، سرعت همگرایی و نیز دقت رله امپدانسی فوق مورد آزمایش قرار گرفته است . نتایج شبیه سازی حاکی از این است که این رله قابلیت تشخیص خطا و تخمین امپدانس برای خطاهای مختلف شبکه در زمان کمتر از نیم سیکل داراست .