سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبداله عبداله زاده – پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت ایران
هادی شهریار شاه حسینی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله، یک الگوریتم پر سرعت برای انجام عملیات تقسیم مدولار ارایه شده است . تقسیم کننده های مدولار در بسیاری از روشهای رمزنگاری، بخصوص رمز نگاری منحنی بیضوی کاربرد فراوان دارند. الگوریتم ارایه شده بر پایه الگوریتم تقسیمGCD میباشد و در رمزنگارهای پرسرعت میتواند جایگزین الگوریتم های رایج پیشین برای تقسیم باشد.در تقسیم کننده ارایه شده با بردن الگوریتم عملیات از مبنای دو به مبنای چهار، سرعت الگوریتم دو برابر ش ده وسپس با ایجاد تغییرات ساده و بهبود الگوریتم، تعداد شرط های آن برای پیاده سازی نرم افزاری و سختافزاری کمتر و بهینه تر ش ده است . شایان ذکر است که دو برابر شدن سرعت الگوریتم, تنها با افزایش ٢٩ % در سطح تراشه به دست آمده است.