مقاله الگويي براي طراحي مسکن روستايي مبتني بر مشارکت و تامين نيازهاي ساکنين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1393 در مسكن و محيط روستا از صفحه 3 تا 22 منتشر شده است.
نام: الگويي براي طراحي مسکن روستايي مبتني بر مشارکت و تامين نيازهاي ساکنين
این مقاله دارای 20 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طراحي معماري
مقاله الگوي معماري
مقاله مشارکت
مقاله معماري بومي
مقاله مسکن روستايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راهب غزال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف ارتقاي کيفي مسکن روستايي کشور، به دنبال ارائه راهکاري عملياتي براي مشارکت ساکنين در طراحي مسکن روستايي در يک منطقه مشخص از ايران بوده است. منطقه انتخابي روستاي بالقيه در شهرستان مشکين شهر مي باشد.
دراين راستا، مباحثي در زمينه مشارکت ساکنين از برخي نظريه پردازاني که در اين چارچوب مطالعه و فعاليت کرده اند، طرح شده و تعريفي از مفهوم الگو در معماري مسکوني ارائه شده است. همچنين مهم ترين موانع راهکارهاي مشارکتي در طراحي مسکن برشمرده شده است. تاکيد اين بخش بر اهميت نظرات استفاده کننده و مشارکت ايشان در فرايند طراحي و ساخت مسکن بوده است. با توجه به آن که ارائه الگوي طرح مسکن بخشي از فرايند ساخت مسکن محسوب مي شود و اجراي طرح مطلوب منوط به ايجاد بستر مناسب درخصوص آن است، در اين بخش، ارائه الگوي ساخت در روستا، به دو سطح تقسيم شده است:
الف. ارائه روش مديريتي و اجرايي و به عبارت ديگر برنامه ريزي ساخت وساز در روستا که فرايندي را تعريف مي نمايد که طرح خانه بخشي از آن محسوب مي شود.
ب. اعمال برنامه ريزي انجام شده در يک خانه روستايي مشخص.
در ادامه به منظور معرفي شيوه اي عملياتي براي جذب مشارکت ساکنين در فرايند معماري، طراحي خانه نمونه با کمک ساکنين در روستاي مطالعه شده انجام شده است. ضمن تحليل وضع موجود خانه نمونه و خواست هاي ساکنين، فرايند طراحي تشريح شده و طرح نمونه ارائه شده است. در نهايت راهکارهايي که در جهت حل موانع استفاده از راهکارهاي مشارکتي در اين فرايند مورد استفاده قرار گرفته، جمع بندي و ارائه شده است.