مقاله الگوي فضايي مشارکت در انتخابات رياست جمهوري مطالعه موردي: دوره يازدهم رياست جمهوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1393 در فصلنامه ژئوپليتيك از صفحه 189 تا 213 منتشر شده است.
نام: الگوي فضايي مشارکت در انتخابات رياست جمهوري مطالعه موردي: دوره يازدهم رياست جمهوري
این مقاله دارای 25 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي فضايي
مقاله مشارکت
مقاله انتخابات
مقاله انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلي علي
جناب آقای / سرکار خانم: مهكويي حجت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ايرانيان بيش از سه دهه است که با حضور در انتخابات، سرنوشت و اداره کشور را به دست افراد مورد نظر خود مي سپارند. هر چند سابقه شکل گيري مجلس به دوران مشروطه بر مي گردد، ولي نقش پررنگ مجلس و انتخابات در بعد از انقلاب اسلامي، نمايان گشته است. پژوهش حاضر به دنبال بررسي چگونگي حضور مردم از ديدگاه فضايي- سياسي در پهنه سرزمين است، تا نشان دهد که الگوي فضايي مشارکت مردم در يازدهمين دور انتخابات رياست جمهوري چگونه بوده است. بدين منظور با استفاده از نتايج تفصيلي انتخابات يازدهم رياست جمهوري و توابع آمار مکاني به بيان الگوي فضايي تمايل ساکنين کشور به هر يک از نامزدهاي حاضر در انتخابات پرداخته شده است. نتايج نشان داد که الگوي مشارکت در کشور يکسان نبوده و استان هاي با توسعه يافتگي بالا از مشارکت کمتري برخوردار بوده و استان هاي محروم مشارکت بيشتري داشته اند. الگوي فضايي آراء بيانگر تمرکز شديد آراء کانديد منتخب در نواحي شمال غرب، جنوب شرق و جنوب کشور بوده و همچنين آراء آقايان محسن رضايي در غرب و جنوب غرب کشور و محمدباقر قاليباف در خراسان رضوي کاملا منطبق بر جستار زادشهري است.