سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ندا تاکی – کارشناس ارشد مطالعات معماری ایران
زینب انجمنی – کارشناس ارشد معماری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دراین مقاله ابتدا به بررسی کلی توسعه پایدرا پرداخته شد و سپس به اجمال به بافت محلات درشهرهای ایران و شهر کاشان در دوره قاجار اشاره شد درمرحله پایانی به اصول طراحی پایدار پرداختیم و سپس این اصول و معیارها را با معماری خانه های کاشان تطبیق دادیم از امتزاج مجموعه شواهد ارزیابی شده خانه ها به نقل روایتی واحد و درواقع به بیان پرسشهایی بنیادین چگونگی الگوگیری از معماری بومی منطبق براصول طراحی پایدار پرداختیم سوالات دراین تحقیق این گونه پی گیری شدند اصول و معیارهای طراحی پایدار کدام اند؟ تعامل میان معیارهای طراحی پایدار با اصول معماری بومی خانه ها چگونه است ؟ درچشم انداز توسعه پایدار از همان آغاز بهره گیری از معماری بومی و سنتی هرمنطقه یکی از رویکردهای اصلی است یک شهر ترکیبی از فضاهای عمومی و خصوصی به هم پیوسته است که اصول حاکم براین فضاها منطبق با زندگی روزانه مردم عقاید و فرهنگشان است فضاهایی که انسان ها درآن زندگی می کنند و فضاهایی که فعالیت های روزانه شان را درآن صرف می کنند قرارگاههایی هستند که بایستی منطبق برپتانسیل های بومی و فرهنگ باشد.