سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا جمالی – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
محمدصالح اولیا – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع

چکیده:

صاحبنظرات مدیریت ، کسب رضایت مشتری را از مهمترین وظایف و مسئولیتهای مدیریت سازمانها برشمرده و لزوم پایبندی همیشگی و پایدار مدیران عالی به کسب رضایت مشتریان را پیش شرط موفقیت به حساب آورده اند. اطلا ع از تصویر ذهنی سازمان نزد مشتریان ضمن اینکه نقاط ضعف و قوت یک سازمان را برملا می سازد زمینه را برای اتخاذ راهبردهای مناسب و ارتقای سطح عملکرد فراهم می آورد از سوی دیگر نگاهی به روند تحولات جاری نظام آموزش عالی حاکی از آن است که اموزش عالی باید ضمن توجه به بحران افزایش کمی و تنگناهای مالی به حفظ بهبود و ارتقا کیفیت و جلب رضایت مشتریان چند گانه خود بپردازد. استقرار کامل مدیریت کیفیت خدمات آموزشی، هدفی جز بهوبد و تعالی کیفیت را تعقیب نمی کند و دسترسی به این هدف با به کارگیری شیوه های علمی و جامع ارزیابی ممکن می گردد. در این راستا پژوهش حاضر درصدد است تا ابعاد و مولفه های کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه یزد را از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارزیابی نموده و با استفاده از مدلهای کیفیت اولویت بهبود شاخصهای کیفیت خدمات اموزشی را تعیین نماید.