سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

خالد ظروفچی بنیس – کارشناسی ارشدمهندسی شیمی مرکز تحقیقات مهندسی محیط زیست دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
جواد احمدی – کارشناسی ارشدمهندسی شیمی مرکز تحقیقات مهندسی محیط زیست دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
اسماعیل فاتحی فر – دانشیارمهندسی شیمی مرکز تحقیقات مهندسی محیط زیست دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

مدلهای آلودگی هوا ابزار توانمندی برای بررسی انتشاروغلظت آلاینده ها می باشند باتوجه به اینکه اندازه گیری غلظت آلاینده درهرنقطه امکان پذیرنمی باشد مدلها نمی توانند وسیله ای برای استنتاج غلظت درآن نقاط باشند دراین تحقیق الگوی پخش آلاینده SO2 بااستفاده ازمدل AERMOD دراطراف شرکت پالایش نفت تبریز بدست آمده است مدلسازی بادرنظر گرفتن اطلاعات یکساله هواشناسی و مقادیر مربوط به منابع انتشارالاینده انجام شده است هدف اول این تحقیق بدست آوردن میزان غلظت آلاینده ها درسطح زمین و مقایسه این مقادیر بااستانداردهای زیست محیطی می باشد هدف دوم تحقیق بررسی تاثیر الگوهای وزش باد منطقه برروی الگوی پخش الاینده ها می باشد نتایج نشان میدهد میزان غلظت آلاینده ها کمتر ازاستاندارد هوای پاک ایران می باشد براساس الگوی پخش بدست آمده ازمدل AERMOD میتوان نتیجه گیری کرد که میزان غلظت آلاینده SO2 درمناطق اطراف شرکت پالایش نفت تبریز خطری برای سلامتی افراد ندارد