سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرامرز فقیهی – دانشگاه تهران دانشکده فنی – شرکت صنعتی مهرآباد
مرتضی اسماعیلی – دانشگاه صنعتی اصفهان
مروارید صحت کار – دانشگاه تهران، دانشکده فنی

چکیده:

گسترش روزافزون شبکه های توزیع سبب شده است تا امکان استفاده از روشهای سنتی نگهداری بهره برداری و حفاظت شبکه میسر نباشد لذا برداشت اطلاعات شبکه های توزیع مدون سازی آنها و بهره گیری از سیستم اتوماسیون امری بدیهی و اجتناب ناپذیر می باشد . در این راستا استفاده از پستهای DCS و سیستم مدیریت توزیع (DMS) مطرح شده است . در این مقاله در ارتباط با امنیت اطلاعات جمع آوری شده و فرمانهای ارسالی در این نوع سیستم ها بحث شده است و در این راستا در جهت امنیت لازم سیگنالهای کنترلی و ارسال پیام های صحیح به عنوان یک ایده، روش خم بیضوی پیشنهاد شده است و با سایر روشهای امنیت موجود (RSA, ELGAMAL,…) مقایسه شده است آنگاه یک الگوریتم جدید خم بیضوی طراحی و شبیه سازی شده است و امنیت آن به اثبات رسیده است