سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد غفارزاده – پژوهشگاه نیرو
مجتبی طباطبائیان – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

امنیت اطلاعات همواره یک عامل کلیدی در قابلیت اعتماد وحفظ پایداری صنعت برق بوده است . همزمان با افزایش توسعه سیستم های SCADA/EMS، تعداد شرکت های بازاررشد یافته و توسعه های پیچیده تری از این سیستم ها براساس تکنولوژی اطلاعات مطرح گردید که این عامل آنها را در برابر ریسک های امنیت اطلاعات بیشتر از پیش آسیب پذیر نمود. با توجه به الزام لحاظ نمودن امنیت اطلاعات برای سیستم های موجود در کوتاه مدت و هم چنین با درنظر گرفتن حملات سایبر و گسترش روزافزون فن آوری اطلاعات در سیستم های جدید و مبتنی بر اینترنت در درازمدت، پرداختن به موضوع امنیت اطلاعات و ارائه راه حل، امری ضروری واجتناب ناپذیر می نماید. در این مقاله مروری بر ریسک های امنیت اطلاعات صورت گرفته و در ادامه به پیامدهای حملاتاطلاعاتی، مکانیزم های دفاعی و پیشگیری و نیز مراحل حفاظت اطلاعات در سیستم های اسکادا اشاره می شود. هدف از این مقاله بیان نمودن دلایل اهمیت امنیت در این سیستم ها، تحلیل آسیب پذیری های اساسی و بیان توصیه هایی برای پیاده سازی و اجرای امنیت در آنها می باشد.