سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامرضا یاسایی مهرجردی – کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی
جلال صادقی زاده یزدی – کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی
محمدتقی قانعیان – دکتری بهداشت محیط
بنت الهدی آخوندزاده – دانش آموخته کارشناسی بهداشت محیط

چکیده:

کشور ایران درردیف ده کشور نخست حادثه خیز دنیا است و دردو دهه گذشته شاهد بالای طبیعی از قبیل سیل، خشکسالی و زلزله درمقیاس وسیعی بوده است شرایط بحران را می توان به دودسته کلی تقسیم نمود: شرایطی که اراده انسان درآن دخالت ندارند مانند بلایای طبیعی زلزله سیل طوفان و … شرایط بحرانی که انسان در آن بطور مستقیم دخالت دارند مانند جنگ، بیولوژیک شیمیایی و هسته ای، هریک از بلایا و شرایط بحرانی اثرات متفاوتی برمقوله امنیت غذا و تغذیه خواهد داشت اگرچه همیشه نمی توان از بروز بلایا و مصائب جلوگیری کرد اما با فراهم آوردن تجهیزات و لوازم مورد نیاز قبل از وقوع بحران می توان از گتسرش زیان های ناشی از بحران جلوگیری کرد دراین مقاله به بررسی بعضی از برنامه ها و تمهیدات امنیت غذایی در شرایط بحران اشاره کرد.