سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیما هنرمند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا، گروه برق و الکترونیک، بیضا، ایران
احمد روحانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، بیضا، ایران
میلاد الهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، بیضا، ایران

چکیده:

کشور ایران دارای پتانسیلهای مختلفی برای به کارگیری انرژیهای تجدیدپذیر میباشد که استفاده از آنها کمک بسزایی در تأمین انرژی میکند. هدف از این مقاله شناسایی پتانسیلهای موجود در کشور ایران و انتخاب تکنولوژی تولیدات پراکنده متناسب با پتانسیل و منابع اولیه انرژی موجود در آن منطقه میباشد. در این راستا برای مناطق مختلف کشور سیستمهای هیبرید انرژی متناسب با پتانسیل منطقه و بر اساسمشخصات فنی، اقتصادی، زیستمحیطی بررسی و ساختار بهینه پیشنهاد خواهد شد. تکنولوژیهای تولیدات پراکنده استفاده شده در این پروژه شامل سیستمهای فتوولتائیک، توربینهای بادی، دیزل ژنراتور و باتری است. انتخاب ساختار مناسب و بهینه سازی ابعاد سیستم به کمک نرمافزارHOMERانجام شده و نتایج حاصل مورد تجزیه و تحلیل فنی و اقتصادی قرار گرفته است. نحوه عملکرد و هزینه تمام شده هر پروژه نشاندهنده انتخاب ساختار مناسب سیستم هیبرید در آن منطقه است.