سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پرویز فرزین پور – شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
رحمن دشتی – دانشگاه خلیج فارش بوشهر
رضا دشتی – شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر

چکیده:

انرژی های دریایی در ۴ حالت جزر و مد، موج، اختلاف درجه حرارت و اختلا ف غلظت نمک ایجاد انرژی م یکند که می تواند با استفاده از انرژی آنها به انرژی الکتریکی رسید. در این پروژه قصد بر آن است که با استفاده از انرژی جزر و مد دریایی که د رمناطقی ار سواحل شهر بوشهر بطور عمده با ویژگی ارتفاع، سرعت، و مساحت تحت جزر و مد مناسب با نصب میکرو توربین های ویژه به انرژی الکتریکی که یک انرژی پاک به شمار می رود دست یافت. در این گزارش فرصت های موجود جهت استفاده از انرژی جزر و مدی در استان بوشهر بررسی و طی این امکان سنجی، به معرفی انرژی جزر و مدی پرداخت که به عنوان یک منبع انرژی با بیان مشکلات و مزایا و اهمیت استفاده از این تکنولوژی پرداخته می شود و نهایتا با عملیاتی کردن تحقیقات این پروژه علاوه بر کمک به اقتصاد ملی می توان به عنوان یک پدیده نوین در صنعت برق کشور از آن استفاده نمود. چرا که در آینده با کاهش منابع سوختی و فسیلی د رجهان اهمیت بهرهگیری از منابع طبیعی بیشتر نقش به سزایی خواهد داشت.