سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمرتضی سیدمیرزایی – کارشناس واحد تحقیق و توسعه شرکت نفت ایرانول، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، گرایش طراحی فرآیند، دانشگاه صنعتی شریف تهران
فرشید بابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، گرایش طراحی فرآیند، دانشگاه صنعتی شریف تهران
محمدصادق تدین – رییس واحد تحقیق و توسعه شرکت نفت ایرانول، کارشناسی ارشد شیمی فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

برج های خنک کننده طبیعی در نیروگاه های حرارتی و هسته ای مدرن، دستگاه های رایجی هستند. اما در کشورما از این نوع برج های خنک کننده در مجموعه های پالایشگاهی استفاده نمی شود. در این مقاله بااستفاده از مطاهعات میدانی و محاسباتی و نیز اطلاعات شرکت های طراحی اولیه پالایشگاه روغن سازی شرکت نفت ایرانول، تعویض برجهای خنک کننده مکانیکی موجود با برج های خنک کننده طبیعی از نظر فنی واقتصادی بررسی می شود. در پالایشگاه روغن سازی شرکت نفت ایرانول یک برج خنک کننده مکانیکی با 9 سلول وجود دارد و در مجموع مقدار m3/hr 0554 آب را خنک می نماید. مجموعه موتورهایی که فن های این 9سلول را دراین پالایشگاه به حرکت در می آورد، برقی معادل kW 103 مصرف می کند. استفاده از برج خنک کننده طبیعی دراین مجموعه علاوه بر اثرات مثبت زیست محیطی، با صرفه جویی 9 10×4/5 kJ انرژی درسال بازگشت سرمایه 41/5 درصدی را نیزبه همراه دارد