سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم ستار – دانشگاه شیراز
ایوب کریمی جشنی – دانشگاه شیراز
محمدحسین ناصرمعدلی – شرکت آب و فاضلاب استان فارس

چکیده:

نیاز به تامین آب شیرین و دسترسی به منابع عظیم اب شور منجر به گسترش روزافزون استفاده از تکنولوژی های نمک زدایی در دنیا شده است ازمعضلات این روشها دفع پساب شور حاصل از آب شیرین کن ها به ویژه در مناطقی که امکان دفع این پسابها در اقیانوس وجود ندارد می باشد یکی از راهکارهای معمول در مناطقی با اب و هوای گرم و دارای زمین کافی استفاده از حوضچه های تبخیر است اما سرعت کم تبخیر نیاز به زمین زیادو الزام زیست محیطی به صفر رساندن پساب آب شیرین کن ها از مشکلات عمده این روشها می باشد جهت کاهش مشکلات زیست محیطی ناشی از دفع نامناسب پسابهای آب شیرین کن ها، اقدام به ساخت یک دستگاه ازمایشگاهی گردید تا امکان افزایش تبخیر پسابها و تولید آب مقطر از بخارات حاصله را بررسی نماید. دراین راستا اثر پارامترهای دما، شوری اب، و فشار منفی برروی میزان تبخیر مورد بررسی قرار گرفت . دراین ازمایشها میزان تبخیر سه نمونه آب با هدایت الکتریکی 15000، 6000، 900 میکروزیمنس در دو دمای 60 و 40 درجه سانتی گراد در سه فشار 100- ، 300-، و 500- میلی متر اندازه گیری شد.