سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرضیه گلاوی – دانشجوی ارشد مهندسی آب و فاضلاب
ادریس بذرافشان – دکترای اب و فاضلاب دانشکده بهداشت محیط زاهدان
فردوس کرد مصطفی پور – دکترای آب و فاضلاب دانشکده بهداشت محیط زاهدان

چکیده:

براساس مطالعات صورت گرفته امروزه آب به عنوان یکی از معضلات توسعه پایدار به شمار می اید با اینکه حدود 75 درصد سطح زمین از اب پوشیده شده تنها قسمت اندکی از آن به عنوان آب شیرین و قابل استحصال مطرح می باشد به عبارت دیگر رشد روزافزون جمعیت شهری وجود حجم عظیمی از فاضلاب ناشی از مراکز جمعیتی و نگرانیهای زیست محیطی از سویی و کمبود منابع اب شیرین از سوی دیگر ضرورت بهره برداری مطلوب از پساب فاضلاب را گوشزد می کند از سوی دیگر کمبود منابع آب و قیمت تمام شده بالای آن در منطقه لزوم استفاده و بهره گیری از پساب تصفیه شده فاضلاب را جهت ابیاری فضای سبز عمومی ، کشاورزی و سیراب کردن زمینهای خشک جهت بالا بردن سطح آب چاهها و صنعت ایجاد می نماید. تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه سیستان و بلوچستان با فرایند سیستم لجن فعال متداول برای نیل به این هدف تاسیس گردید. مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی می باشد که مقدمات پژوهش با انجام مطالعات کتابخانه ای و بررسی طرحهای تحقیقاتی و منابع علمی مرتبط با موضوع اغاز شده است به منظور بررسی استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه دانشگاه سیستان و بلوچستان برای ابیاری اراضی کشاورزی و فضای سبز اولین گام بررسی تعیین راندمان این تصفیه خانه در حذف الاینده های میکروبی انگلی و شیمیایی و به عبارتی بهبود شاخصهایکیفی آب جهت دفع مطمئن در محیط می باشد.