سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدابراهیم سربندی فراهانی – پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده انرژی و محیط زیست

چکیده:

امکان سنجی بکارگیری سیستمهای ذخیره سازی سرما ۱ در کشور با هدف مدیریت بار مستلزم بررسی همه جانبه این موضوع از دیدگاههای مختلف می باشد . در این مقاله امکان جابجایی بار از ساعات پیک به ساعات غیرپیک و کاهش دیماند ناشی از بکارگیری سیستمهای ذخیره سازی ناشی از بکارگیری سیستمهای ذخیره سازی سرما در ۱۲ ساختمان نمونه واقع در شهرهای تهران، شیراز، اهواز و بندرعباس از نظر فنی مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج بدست آمده حاکی از آن است که پتانسیل قابل توجهی در جابجایی بار ( حداکثر ۳۳/۴ درصد ) و کاهش دیماند ( حداکثر ۵۰ درصد ) به کمک سیستمهای ذخیره سازی سرما در بعضی از ساختمانهای مورد بررسی وجود دارد و می توان با بکارگیری این روش به میزان قابل توجهی از مصارف برودتی در ساعات پیک کاست .