سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین سرپرست – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
اطهره عیاشی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم

چکیده:

اکوتوریسم پدیده ای نسبتا تازه درصنعت گردشگری است که تنهاب خشی از این صنعت را تشکیل میدهد و بسیاری از کشورهای جهان را برآن داشته که سرمایه گذاریهای عمده ای را به این بخش به لحاظ درآمدزایی فراوان آن اختصاص دهند از جمله مهمترین جاذبههای توریستی مناطق کویری و بیابانی هستندکه بخش عمده ای از مساحت کشور را به خود اختصاص داده اند وجود چنین وسعتی از نواحی خشک لزوم توجه به پتانسیلهای مناطق مذکور را درزمینه صنعت اکوتوریسم به ویژه دراستان مرکزی که درمرکز ایران قرار گرفته است ضروری می سازد یکی از مهمترین جاذبه های کویری درا ستان مرکزی تالاب میقان می باشد هدف پژوهش امکان سنجی توان اکوتوریستی این تالاب با استفاده از مدل تحلیل استراتژیک سوات SWOT درتلفیق با فرایند تحلیل شبکه ای ANP می باشد روش جمع آوری داده ها و تحلیل اطلاعات مورد نیاز اسنادی تحلیلی و پیمایشی است یافته های پژوهش با بررسی توانایی های این تالاب درزمینه صنعت نوپای اکوتوریسم حاکی از آن است که به لحاظ امکان پرنده نگری زیستگاه پرندگان مهاجر رویشگاه گیاهان خاصی مانند قره داغ به دلیل اهمیت حفاظت خاک و ایجاد اکوسیستم طبیعی خاص تعادل آب وهوایی منطقه و بطور کلی اکوتوریسم و قابلیت ایجادتورهای آموزشی و گردشی و بسیاری موارد دیگر حائز اهمیت فراوان بوده و درنتیجه ظرفیت تبدیل به یکی از قطبهای بوم گردی مناطق بیابانی بطور خاص و کشور و بطور عام را دارا می باشد.